საკონტაქტო ინფორმაცია


0114 თბილისი, რუსთაველის გამზირი 8
ტელ: +995 32 2 28 16 79
ელ.ფოსტა: contact@parliament.ge

ბათუმი, ახმედ მელაშვილის ქუჩა 26
საქართველოს პარლამენტის აპარატის სამუშაო ჯგუფი