საკონტაქტო ინფორმაცია


4600 ქუთაისი, აბაშიძის ქ. 26
ტელ: 032 2 28 90 06
ელ.ფოსტა: contact@parliament.ge

0118 თბილისი, რუსთაველის გამზირი 8
ტელ: 032 2 28 16 79

ბათუმი, ახმედ მელაშვილის ქუჩა 26
საქართველოს პარლამენტის აპარატის სამუშაო ჯგუფი