პარლამენტის განცხადებები

საქართველოს მთავრობის მოსაზრებები და წინადადებები საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტებზე „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის შესახებ“ და „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ“

საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტები „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის შესახებ“ და „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ“

საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრის − მეურვის კანდიდატურის შესარჩევი ღია კონკურსის კანდიდატები და კონცეფციები

„საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტისა და „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტის საყოველთაო-სახალხო განხილვის შემაჯამებელი ოქმი

საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრის − მეურვის კანდიდატურის შესარჩევი ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ

საქართველოს პარლამენტი ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს საქართველოს პარლამენტის წევრის, ირაკლი ხახუბიას ვაჟის გარდაცვალების გამო და თანაუგრძნობს მას

საქართველოს პარლამენტის განცხადება

პარლამენტის დადგენილება „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ და „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციური კანონპროექტების გამოქვეყნებისა და მათი საყოველთაო-სახალხო განხილვის საორგანიზაციო კომისიის შექმნის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტისა და „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის...

საქართველოს პარლამენტი მწუხარებას გამოთქვამს 1992-1995, 1995-1999 და 1999-2004 წლების მოწვევის საქართველოს პარლამენტის წევრის, ვახტანგ რჩეულიშვილის გარდაცვალების გამო და თანაუგრძნობს მის ოჯახს

საქართველოს პარლამენტი მწუხარებას გამოთქვამს 1992-1995 წლების მოწვევის საქართველოს პარლამენტის წევრის, თეიმურაზ ჟორჟოლიანის გარდაცვალების გამო და თანაუგრძნობს მის ოჯახს