პარლამენტის განცხადებები

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიურ ანგარიშზე სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მოხსენების დამტკიცების შესახებ

„საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის“ საქართველოს პარლამენტში წარდგენის თაობაზე

საქართველოს პროკურატურის 2018 წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიში

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება „საქართველოს პარლამენტის რიგგარეშე სხდომის მოწვევის შესახებ“

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიში მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტების ხარჯვასა და შესრულებასთან დაკავშირებით 2016-2017 წლებში განხორციელებული აუდიტების შესახებ

„საქართველოს პარლამენტის რიგგარეშე სხდომის მოწვევის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება

საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2018 წელი

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიში

საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრობის − მეურვეობის კანდიდატის შესარჩევი ღია კონკურსის მონაწილეთა სია
03.04.2018 მალხაზ ასლამაზაშვილი ნინია კაკაბაძე დონარა შონავა ზაზა შათირიშვილი იზაბელა ოსიპოვა ხატია ყურაშვილი ზვიად დევდარიანი ბესო ლილუაშვილი ნათია სირაბიძე ვლადიმერ ბოჟაძე ია მამალაძე ნათია...

2019 წელს მინისტრის საათის (სამთავრობო პროგრამის შესრულების შესაბამისი მიმართულების შესახებ საქართველოს მთავრობის ცალკეული წევრების საქართველოს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე მოხსენების) განრიგი