პარლამენტის განცხადებები

2018 წლის 23 მარტს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე III მოსმენით მიღებული საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტი „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციურ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ და კენჭისყრის შედეგები

საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრთა − მეურვეთა კანდიდატურების შესარჩევი ღია კონკურსის მონაწილეთა სია

პარლამენტის დადგენილების პროექტი საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრობის - მეურვეობის კანდიდატთა შესარჩევი საპარლამენტო საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს პარლამენტი ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს 2008-2012 წლების მოწვევის საქართველოს პარლამენტის წევრის, სამსონ (სოსო) ქუთათელაძის გარდაცვალების გამო და თანაუგრძნობს მის ოჯახს

საქართველოს პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები „მაუწყებლობის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონისა და „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონის პროექტებზე

პარლამენტის დადგენილება საქართველოს მთავრობის შემადგენლობისთვის ნდობის გამოცხადების შესახებ და კენჭისყრის შედეგები

საქართველოს მთავრობის შემადგენლობა, საქართველოს მთავრობის განახლებული შემადგენლობის სამთავრობო პროგრამა „თავისუფლება, სწრაფი განვითარება, კეთილდღეობა“, საქართველოს მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხის საქართველოს პარლამენტში განხილვის გრაფიკი

საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტი „საქართველოს კონსტიტუციაში ცლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციურ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ (მე-2 მოსმენა) და კენჭისყრის შედეგები

საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტი „საქართველოს კონსტიტუციაში ცლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციურ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ და კონსტიტუციური კანონის პროექტის საყოველთაო-სახალხო განხილვის შემაჯამებელი ოქმი

საქართველოს პარლამენტი მწუხარებას გამოთქვამს 1999-2004 წლების მოწვევის საქართველოს პარლამენტის წევრის, დიმიტრი ჯაიანის გარდაცვალების გამო და თანაუგრძნობს მის ოჯახს