პარლამენტის განცხადებები

საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტი „საქართველოს კონსტიტუციაში ცლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციურ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ (მე-2 მოსმენა) და კენჭისყრის შედეგები

საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტი „საქართველოს კონსტიტუციაში ცლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციურ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ და კონსტიტუციური კანონის პროექტის საყოველთაო-სახალხო განხილვის შემაჯამებელი ოქმი

საქართველოს პარლამენტი მწუხარებას გამოთქვამს 1999-2004 წლების მოწვევის საქართველოს პარლამენტის წევრის, დიმიტრი ჯაიანის გარდაცვალების გამო და თანაუგრძნობს მის ოჯახს

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება საქართველოს პარლამენტის რიგგარეშე სხდომის მოწვევის შესახებ

„საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტისა და „ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2018-2021 წლებისათვის“ დოკუმენტის საბოლოო ვარიანტები და თანდართული მასალა

„საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს კანონის პროექტის გადამუშავებული ვარიანტი
„საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს კანონის პროექტის გადამუშავებული ვარიანტი

საქართველოს მთავრობის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი კანონის პროექტი „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ და მისგან გამომდინარე კანონპროექტები

საქართველოს პარლამენტი მწუხარებას გამოთქვამს 1990-1992 წლებში საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს წევრის, თამაზ ჟორჟოლიანის გარდაცვალების გამო და თანაუგრძნობს მის ოჯახს

საქართველოს პარლამენტი მწუხარებას გამოთქვამს 1995-1999 წლების მოწვევის საქართველოს პარლამენტის წევრის, ალექსანდრე ფაღავას გარდაცვალების გამო და თანაუგრძნობს მის ოჯახს

საქართველოს პარლამენტი ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს 1992-1995, 1995-1999 და 1999-2004 წლების მოწვევის საქართველოს პარლამენტის წევრის, ჯანსუღ ჩარკვიანის გარდაცვალების გამო და თანაუგრძნობს მის ოჯახს