პარლამენტის განცხადებები

საქართველოს პარლამენტი მწუხარებას გამოთქვამს 1992-1995, 1995-1999 და 1999-2004 წლების მოწვევის საქართველოს პარლამენტის წევრის, ვახტანგ რჩეულიშვილის გარდაცვალების გამო და თანაუგრძნობს მის ოჯახს

საქართველოს პარლამენტი მწუხარებას გამოთქვამს 1992-1995 წლების მოწვევის საქართველოს პარლამენტის წევრის, თეიმურაზ ჟორჟოლიანის გარდაცვალების გამო და თანაუგრძნობს მის ოჯახს

საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2016 წელს საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ

საქართველოს პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები საქართველოს პარლამენტის მიერ 2017 წლის 1 მარტს მიღებულ „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-საქართველოს ოპერატიულ - ტექნიკური სააგენტოს შესახებ" კანონპროექტზე თანმდევ კანონპროექტებთან ერთად

საქართველოს პარლამენტი მწუხარებას გამოთქვამს 1992-1995, 1995-1999 და 1999-2004 წლების მოწვევის საქართველოს პარლამენტის წევრის, გენო კალანდიას გარდაცვალების გამო და თანაუგრძნობს მის ოჯახს

საქართველოს პარლამენტი ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს 1992-1995 წლების მოწვევის საქართველოს პარლამენტის წევრის, გიორგი ახმეტელის გარდაცვალების გამო და თანაუგრძნობს მის ოჯახს

საქართველოს პარლამენტი ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს 1995-1999 და 1999-2004 წლების მოწვევის საქართველოს პარლამენტის წევრის, თეიმურაზ ხურციძის გარდაცვალების გამო და თანაუგრძნობს მის ოჯახს

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება 2017 წლის 1 მარტის 12 საათიდან საქართველოს პარლამენტის რიგგარეშე სხდომის მოწვევის შესახებ

საქართველოს პარლამენტი ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის აპარატის უფროსის, რამაზ ყანჩაველის გარდაცვალების გამო და თანაუგრძნობს მის ოჯახს

საქართველოს პარლამენტი ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს საქართველოს პარლამენტის აპარატის სამეურნეო უზრუნველყოფის დეპარტამენტის ზეინკლის, იური ჯახველაძის გარდაცვალების გამო და თანაუგრძნობს მის ოჯახს