პარლამენტის განცხადებები

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საპენსიო სააგენტოს 2018 წლის ანგარიშგების გარე აუდიტის განმახორციელებელი დამოუკიდებელი აუდიტორის შესარჩევი საკონკურსო კომისიის განცხადება

საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრობის − მეურვეობის კანდიდატის შესარჩევი ღია კონკურსის მონაწილეთა სია
03.04.2018 მალხაზ ასლამაზაშვილი ნინია კაკაბაძე დონარა შონავა ზაზა შათირიშვილი იზაბელა ოსიპოვა ხატია ყურაშვილი ზვიად დევდარიანი ბესო ლილუაშვილი ნათია სირაბიძე ვლადიმერ ბოჟაძე ია მამალაძე ნათია...

2019 წელს მინისტრის საათის (სამთავრობო პროგრამის შესრულების შესაბამისი მიმართულების შესახებ საქართველოს მთავრობის ცალკეული წევრების საქართველოს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე მოხსენების) განრიგი

საქართველოს პარლამენტის 2019 წლის საგაზაფხულო სესიისთვის გათვალისწინებული საქართველოს მთავრობის კანონშემოქმედებითი საქმიანობის მოკლევადიანი გეგმა

საქართველოს პარლამენტის აპარატი ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს საქართველოს პარლამენტის აპარატის, მანდატურის სამსახურის მანდატურის, გიორგი გიგოშვილის დედის ნუნუ დოლიძის გარდაცვალების გამო და თანაუგრძნობს მას

საქართველოს პარლამენტის დადგენილება სალომე ზურაბიშვილისათვის საქართველოს პარლამენტის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება საქართველოს პარლამენტის რიგგარეშე სხდომისა და რიგგარეშე სესიის მოწვევის შესახებ

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი

„საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონის პროექტის გადამუშავებული ვარიანტი

საქართველოს პარლამენტის კომიტეტებსა და ფრაქციებში "საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონის პროექტის (№07-2/279/9, 4.12.2018) განხილვის განრიგი