პარლამენტის განცხადებები

საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების 6 თვის ანგარიში

საქართველოს პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები საქართველოს პარლამენტის მიერ 2017 წლის 30 ივნისს მიღებულ და ხელმოსაწერად წარდგენილ „საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში“ ცვლილების შეტანის შესახებ“

საქართველოს პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები საქართველოს პარლამენტის მიერ 2017 წლის 30 ივნისს მიღებულ და ხელმოსაწერად წარმოდგენილ ორგანული კანონის პროექტებზე

საქართველოს პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები „საქართველოს ორგანულ კანონში" საქართველოს საარჩევნო კოდექსში" ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის პროექტზე

საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრის − მეურვის კანდიდატურის შესარჩევი ღია კონკურსის კანდიდატები და კონცეფციები

„საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტისა და „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტის საყოველთაო-სახალხო განხილვის შემაჯამებელი ოქმი

ბრძანება 170/3 საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრის − მეურვის კანდიდატურის შესარჩევი ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ

საქართველოს პარლამენტი ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს საქართველოს პარლამენტის წევრის, ირაკლი ხახუბიას ვაჟის გარდაცვალების გამო და თანაუგრძნობს მას

საქართველოს პარლამენტის განცხადება

პარლამენტის დადგენილება „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ და „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციური კანონპროექტების გამოქვეყნებისა და მათი საყოველთაო-სახალხო განხილვის საორგანიზაციო კომისიის შექმნის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტისა და „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის...