პარლამენტის განცხადებები

საქართველოს პარლამენტის აპარატი ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს საქართველოს პარლამენტის აპარატის, მანდატურის სამსახურის მანდატურის, გიორგი გიგოშვილის დედის ნუნუ დოლიძის გარდაცვალების გამო და თანაუგრძნობს მას

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2018–2019 წლების ფინანსური აუდიტის განმახორციელებელი დამოუკიდებელი აუდიტორის შესარჩევი საკონკურსო კომისიის განცხადება

საქართველოს პარლამენტის დადგენილება სალომე ზურაბიშვილისათვის საქართველოს პარლამენტის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება საქართველოს პარლამენტის რიგგარეშე სხდომისა და რიგგარეშე სესიის მოწვევის შესახებ

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი

„საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონის პროექტის გადამუშავებული ვარიანტი

საქართველოს პარლამენტის კომიტეტებსა და ფრაქციებში "საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონის პროექტის (№07-2/279/9, 4.12.2018) განხილვის განრიგი

საქართველოს კონსტიტუციის 67-ე მუხლისა და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის მე-40 მუხლის შესაბამისად, საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი საქართველოს კანონის პროექტი „საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შე

„საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტისა და „ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2019-2022 წლებისათვის“ დოკუმენტის საბოლოო ვარიანტი და თანდართული მასალა

საქართველოს პარლამენტის აპარატი ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს საქართველოს პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის აპარატის უფროსი სპეციალისტის, მაკა ბახტურიძის გარდაცვალების გამო და თანაუგრძნობს მის ოჯახს.