ბიუროს გადაწყვეტილებები

2020 წელს მინისტრის საათის განრიგი

პრემიერმინისტრობის კანდიდატის, გიორგი გახარიას მიერ ნდობის გამოცხადებისთვის წარმოდგენილი მთავრობის შემადგენლობა და „სამთავრობო პროგრამა 2019-2020“ და ნდობის გამოცხადების საკითხის საქართველოს პარლამენტში განხილვის გრაფიკი

საქართველოს პარლამენტის ბიუროს გადაწყვეტილება 8 სექტემბერს 10 საათიდან პარლამენტის პლენარული სხდომის გამართვის შესახებ

საქართველოს პარლამენტის წლიური ანგარიშის ფორმა

საქართველოს პარლამენტის კომიტეტის ანგარიშის ფორმა

საქართველოს პარლამენტის 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმა ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების შეთანხმების შესრულების შესახებ

„ღია პარლამენტის“ 2017 წლის სამოქმედო გეგმა (განახლებული)

„ღია პარლამენტის“ 2017-2018 წლების სამუშაო გეგმა

მაჟორიტარული სისტემით არჩეული პარლამენტის წევრის ბიუროს ფუნქციების, ორგანიზებისა და საქმიანობის წესის და პარლამენტის ბიუჯეტიდან ბიუროსათვის გამოყოფილი თანხის განკარგვის წესის განსაზღვრის შესახებ (კოდიფიცირებული ვარიანტი)

„მაჟორიტარული სისტემით არჩეული პარლამენტის წევრის ბიუროს ფუნქციების, ორგანიზებისა და საქმიანობის წესის და პარლამენტის ბიუჯეტიდან ბიუროსათვის გამოყოფილი თანხის განკარგვის წესის განსაზღვრის შესახებ“ დებულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“