empty

6 დეკემბერი

10:00 იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა
  დღის წესრიგი
  ქუთაისი, დარბაზი N304 
☎ (+995 32) 228-91-47

10:30 საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის სხდომა
დღის წესრიგი
ქუთაისი, დარბაზი N303
☎ (+995 32) 228-91-63

12:00 საშემოდგომო სესიის რიგგარეშე სხდომა
ქუთაისი, პლენარულ სხდომათა დარბაზი