empty

8 მაისი

 

09:30 ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომა
  დღის წესრიგი
  პირველი რესპუბლიკის დარბაზი (C კორპუსი, III სართული)
  ☎ (+99532) 228-13-50
 PARL-02 (09:58-11:25)
   
10:00 იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა
  დღის წესრიგი
  კომიტეტის სათათბირო ოთახი №316 (C კორპუსი, III სართული)
  ☎ (+995 32) 228-16-37
 PARL-03 (10:15-10:37)
   
11:00                              საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის ორგანიზებით გაიმართება საჯარო და კერძო სექტორებს შორის დიალოგი თემაზე: „საინვესტიციო ფონდების შესახებ საქართველოს კანონის პროექტი: შესაძლებლობები და გამოწვევები“
  დღის წესრიგი
პრესრელიზი
  ჟიული შარტავას სახელობის დარბაზი (A კორპუსი, III სართული, ოთახი N307) 
   
11:00 საქართველოს პარლამენტის წევრის, სალომე სამადაშვილის ბრიფინგი
  B კორპუსი, II სართული (ბიუროს ოთახის წინ)
   
11:00 სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის სამუშაო შეხვედრა
  დღის წესრიგი
  ბაგრატოვანთა დარბაზი (A კორპუსი, III სართული, ოთახი N309-310)
   
11:00 პარლამენტის ბიუროს სხდომა
 

დავით აღმაშენებლის სახელობის დარბაზი (B კორპუსი, II სართული, ბიუროს ოთახი)
 PARL-03 (11:40-11:44)

12:00 პარლამენტის რიგგარეშე სხდომა
  დღის წესრიგი
  პლენარულ სხდომათა დარბაზი (B კორპუსი, III სართული)
 PARL-01 (12:04-12:27; 12:37-12:51)
   
13:00 საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის სხდომა
  დღის წესრიგი
  საკონფერენციო დარბაზი (B კორპუსი, IV სართული, ოთახი N410)
  ☎ (+995 32) 228-15-13
 PARL-02 (13:05-13:16)
   
13:30 თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის სხდომა
  დღის წესრიგი
  კომიტეტის სათათბირო ოთახი N532 (C კორპუსი, V სართული)
  ☎ (+995 32) 228-16-23
   
14:00 საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომა
  დღის წესრიგი
  ჟიული შარტავას სახელობის დარბაზი (A კორპუსი, III სართული, ოთახი N307)
  ☎ (+995 32) 228-16-08; 228-16-72
   
16:00 დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის სხდომა
  დღის წესრიგი
  პარლამენტის კინოდარბაზი (A კორპუსი, -1 სართული)
  ☎ (+995 32) 228-17-12
 PARL-04 (16:06-18:22)