ახალი ამბები
title ახალი ამბები 03 ნოემბერი 2009

პარლამენტის პლენარული სხდომა

title ბიურო 02 ნოემბერი 2009

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ახალი ამბები 22 ოქტომბერი 2009

პარლამენტის პლენარული სხდომა

title ახალი ამბები 20 ოქტომბერი 2009

პარლამენტის პლენარული სხდომა

title ახალი ამბები 09 ოქტომბერი 2009

პარლამენტის პლენარული სხდომა

title ახალი ამბები 06 ოქტომბერი 2009

პარლამენტის პლენარული სხდომა

title ახალი ამბები 06 ოქტომბერი 2009

ტერიტორიული გერბების გამოფენა და ჰერალდიკური წიგნების პრეზენტაცია

title ახალი ამბები 06 ოქტომბერი 2009

საქართველოს პრეზიდენტის, მიხეილ სააკაშვილის გამოსვლა საქართველოს პარლამენტის...

title ახალი ამბები 01 ოქტომბერი 2009

საქართველოს პარლამენტში დაცული ისტორიული დოკუმენტები ეროვნულ არქივში...

title ახალი ამბები 29 სექტემბერი 2009

შეხვედრა ლაგოდეხის რაიონში