ახალი ამბები
title ახალი ამბები 20 ოქტომბერი 2006

SEIMAS OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA

title ახალი ამბები 20 ოქტომბერი 2006

СЕЙМ ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

title ახალი ამბები 17 ოქტომბერი 2006

რიიგიკოგუს განცხადება საქართველო-რუსეთის ურთიერთობების შესახებ

title ახალი ამბები 17 ოქტომბერი 2006

Заявление Рийгикогу по поводу грузино-российских отношений

title ახალი ამბები 13 ოქტომბერი 2006

საქართველოს პარლამენტის პლენარული სხდომა

title ახალი ამბები 11 ოქტომბერი 2006

საქართველოს პარლამენტის პლენარული სხდომა

title ახალი ამბები 10 ოქტომბერი 2006

საქართველოს პარლამენტის პლენარული სხდომა

title ახალი ამბები 05 ოქტომბერი 2006

რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს წინააღმდეგ განხორციელებული ქმედებები

title ახალი ამბები 05 ოქტომბერი 2006

Действия Российской Федерации против Грузии

title ახალი ამბები 05 ოქტომბერი 2006

Some facts of Russian policy towards Georgia