„საქართველოს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე" საქართველოს კანონის პროექტი და პარლამენტში მისი განხილვის გრაფიკი

12 დეკემბერი 2016