„საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტზე კენჭისყრის შედეგები

14 დეკემბერი 2016