პრეზიდენტის მიერ წარმოდგენილი საქართველოს მთავრობის შემადგენლობა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ წარმოდგენილი სამთავრობო პროგრამა „თავისუფლება, სწრაფი განვითარება, კეთილდღეობა“ და პარლამენტის კომიტეტებსა და პოლიტიკურ ჯგუფებში განხილვის გრაფიკი

12 ივლისი 2018