დაბადების დღე


21  ი ა ნ ვ ა რ ი


თორნიკე მინაძე
პარლამენტის მაჟორიტარი წევრის ბიუროს თანამშრომელი

მურმან ნებიერიძე - შტატგარეშე მოსამსახურე

გია შაქარაშვილი - მანდატური