19 თებერვალი, საგაზაფხულო სესიის პლენარული სხდომა (12:12-15:00; 16:06-16:44, 18:09-18:29)