30 სექტემბერი, პარლამენტის ბიუროს სხდომა (17:37-17:39); პარლამენტის ბიუროს სხდომა (11:47-11:53)

30 სექტემბერი, პარლამენტის ბიუროს სხდომა (17:37-17:39); პარლამენტის ბიუროს სხდომა (11:47-11:53); 29 სექტემბერი, საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომა(15:48-16:02); პარლამენტის ბიუროს სხდომა (11:49-11:53); 28 სექტემბერი,  პარლამენტის ბიუროს სხდომა (15:13-16:25); თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის სხდომა (12:37-12:44); 25 სექტემბერი, რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის სხდომა (12:12-12:52); 23 სექტემბერი, ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომა (11:19-12:30); 21 სექტემბერი,  პარლამენტის ბიუროს სხდომა (15:45-15:57); 18 სექტემბერი, პარლამენტის ბიუროს სხდომა (12:01-12:03)