20 თებერვალი, პარლამენტის ბიუროს სხდომა (11:48-11:51); 19 თებერვალი, პარლამენტის ბიუროს სხდომა (11:42-11:44); 18 თებერვალი, პარლამენტის ბიუროს სხდომა (11:24-11:57); 17 თებერვალი, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა (14:10-17:05; 17:47-20:46)