19 ივნისი, პარლამენტის ბიუროს სხდომა (21:14-21:18); ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქ. ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომა (15:11-15:30); დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა, ევროპასთან ინტეგრაციის და საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტების გაერთ. სხდომა (11:41-13:07)