18 დეკემბერი, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ორგანიზებით ადრეული და სკოლამდელი განათლების რეფორმის მონიტორინგის უწყებათაშორისი საბჭოს მეხუთე სხდომა (18:16-20:23); ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქ. ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომა (14:27-16:00); ჯანდაცვისა და