19 აპრილი, საგაზაფხულო სესიის პლენარული სხდომა (გაგრძელება, 20:03-20:23)