17 სექტემბერი, პარლამენტის ბიუროს სხდომა (11:27-11:30); 16 სექტემბერი, საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის სხდომა (17:24-18:01); პარლამენტის ბიუროს სხდომა (16:12-16:56); დარგ. ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის სხდომა (12:09-13:21