7 დეკემბერი, საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომა (14:24-15:56; 16:03-16:20)