16 ოქტომბერი, თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის სხდომა (10:08-11:17, გაგრძელდება PARL-02-ზე - 15:05-16:22)