15 აპრილი, აგრარულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა (18:18-18:29); ჯანდაცვისა და სოც. საკითხთა კომიტეტის სხდომა (16:37-17:18); განათლების, მეცნ. და კულტურის კომიტეტის სხდომა (13:14-14:10); დარგ. ეკონომიკისა და ეკ. პოლიტიკის კომიტეტის სხდომა (12:08-12:49)