13 ივნისი, ფრაქციების „ევროპ. საქართველოს“, „ევროპ. საქართველო - მოძრაობა თავისუფლებისთვის“ და „ევროპული საქართველო - რეგიონების“ წევრები განიხილავენ „საქ. 2018 წ. სახ. ბიუჯეტის შესრ-ის წლიურ ანგარიშს“ და „საქ. 2018 წ. სახ. ბიუჯეტის შესრ-ის წლიური ანგარიშ