19 თებერვალი, საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის სხდომა (15:12-15:20)