15 აპრილი, დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომტეტის სხდომა (16:05-17:18); ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომა (11:13-13:43)