18 ივნისი, „ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტის რეგულირების ზეგავლენის შეფასების (RIA) საბოლოო ანგარიშის პრეზენტაცია (16:09-17:41); 17 ივნისი, პარლამენტის ბიუროს სხდომა (15:13-15:42)