19 მარტი, დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის სხდომა; დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის სხდომა (12:09-15:02); 16 მარტი, საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის სხდომა (15:09-15:14); 15 მარტი, საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომა (14: