15 აპრილი, საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის სხდომა (12:15-12:47)