18 სექტემბერი, განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის სხდომა (14:12-15:44)