12 ივნისი, საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომა (12:18-14:09)