1 თებერვალი, ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომა (14:04-14:47)