ბრძანებები

ბრძანება N1/79/20, 25.03.2020, საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ

ბრძანება N1/78/20, 23.03.2020 „საქართველოს პარლამენტის აპარატის სტრუქტურაში, სახელმწიფო მოსამსახურეთა და საჯარო მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხასა და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების თანამდებობათა ნუსხაში“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ბრძანება N1/77/20, 16.03.2020, საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრობის − მეურვეობის 3 კანდიდატის შესარჩევი ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ

ბრძანება N1/76/20, 11.03.2020, ახალი კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების აღსაკვეთად მის წინააღმდეგ ერთიანი ღონისძიებების განხორციელების შესახებ

ბრძანება N1/74/20, 09.03.2020 „საქართველოს პარლამენტის აპარატის სტრუქტურაში, სახელმწიფო მოსამსახურეთა და საჯარო მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხასა და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების თანამდებობათა ნუსხაში“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 1/73/20, 06.03.2020 „საქართველოს პარლამენტის აპარატის სტრუქტურაში, სახელმწიფო მოსამსახურეთა და საჯარო მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხასა და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების თანამდებობათა ნუსხაში“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 1/72/20, 06.03.2020, „ღია მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 12 თებერვლის №17/3 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 1/61/20, 20-02-2020, „საქართველოს პარლამენტის აპარატის სტრუქტურაში, სახელმწიფო მოსამსახურეთა და საჯარო მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხასა და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების თანამდებობათა ნუსხაში“ ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 1/60/20, 20-02-2020, საქართველოს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ

ბრძანება 1/59/20, 20.02.2020, საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ