კომიტეტის სხდომებზე დასწრების უზრუნველყოფა


საკონტაქტო პირთა მონაცემები


1. აგრარულ საკითხთა კომიტეტი - მაკა ბახტურიძე
თბილისი - ☎ (+995 32) 228-15-01;
ქუთაისი - ☎ (+995 32) 228-91-77;

2. ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი - მირანდა ცხადაძე 
თბილისი - ☎ (+995 32) 228-16-88;
ქუთაისი - ☎ (+995 32) 228-91-74.
კობა გრიალაშვილი (კომიტეტის აპარატის უფროსი)
თბილისი - ☎ (+995 32) 228-13-19. 
ქუთაისი - ☎ (+995 32) 228-91-74.

3. განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტი - ნინო ხვიჩია
თბილისი - ☎ (+995 32) 228-15-03;
ქუთაისი - ☎ (+995 32) 228-91-73;

4. გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტი - ელისო შანავა
თბილისი - ☎ (+995 32) 228-17-80;
ქუთაისი - ☎ (+995 32) 228-91-78;
ხათუნა მუკბანიანი
თბილისი - ☎ (+995 32) 228-15-09;
ქუთაისი - ☎ (+995 32) 228-91-78;

5. დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტი - მაია ბერძენიშვილი
თბილისი - ☎ (+995 32) 228-17-12;
ქუთაისი - ☎ (+995 32) 228-90-29;

6. დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტი - თამარ მარგველანი
თბილისი - ☎ (+99532) 228-15-23;
ქუთაისი - ☎ (+99532)228-92-09;

7. ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტი - ნინო ნემსაძე
თბილისი - ☎ (+995 32) 228-16-24;
ქუთაისი - ☎ (+995 32) 228-91-64;

8. თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტი - მაია კომლაძე
თბილისი: ☎ (+995 32) 228-16-23;
ქუთაისი - ☎ (+995 32) 228-91-79;

9. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი - ნინო ძოწენიძე
თბილისი - ☎ (+995 32) 228-16-37;
ქუთაისი - ☎ (+995 32) 228-91-47;

10. რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტი - ბაბელინა ქველაძე
თბილისი - ☎ (+995 32) 228-17-55;
ქუთაისი - ☎ (+995 32) 228-90-32;

11. საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტი - ნანა კვირცხალია
თბილისი - ☎ (+995 32) 228-17-54;
ქუთაისი - ☎ (+995 32) 228-91-62;

12. საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტი - ქეთევან ფუტკარაძე
თბილისი - ☎ (+995 32) 228-15-13;
ქუთაისი - ☎ (+995 32) 228-91-63;

13. საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი - ნინო ცაბაშვილი და მაკა მაზაშვილი
თბილისი - ☎ (+995 32) 228-16-08; 228-16-72;
ქუთაისი - ☎ (+995 32) 228-91-37;

14. სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტი - მაგდანა ბზიკაძე
თბილისი - ☎ (+995 32) 228-16-44;
ქუთაისი - ☎ (+995 32) 228-91-76;

15. ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტი - ლელა ასათიანი
თბილისი - ☎ (+995 32) 228-15-12;
ქუთაისი - ☎ (+995 32) 228-91-75.