სტაჟირებიდან - გუნდის წევრობამდე

13 იანვარი 2020
სტაჟირებიდან - გუნდის წევრობამდე

პარლამენტის აპარატის უფროსმა, გივი მიქანაძემ, სტაჟირების ექვსთვიანი პროგრამის წარმატებით დასრულება მიულოცა და შესაბამისი სერტიფიკატები გადასცა ცამეტ ახალგაზრდას, რომელთაგან ორ ყველაზე წარმატებულ სტაჟიორს პარლამენტი შრომით ხელშეკრულებას გაუფორმებს.

სტაჟირების ექვსთვიანი პროგრამა მოიცავდა: ხუთკვირიან სასწავლო საბაზისო კურსს, შუალედურ ტესტირებას, პარლამენტის სტრუქტურებში პრაქტიკულ საქმიანობას, მენტორების შეფასებებს, პროექტის შექმნასა და დასკვნით ტესტირებას. პროგრამის დასრულების შემდეგ გაიცა შესაბამისი კატეგორიის სერტიფიკატები.

სტაჟიორების უმეტესობას A კატეგორიის სერტიფიკატი გადაეცა. გივი მიქანაძის განცხადებით, ეს იმის დასტურია, რომ თითოეული მათგანი, პარლამენტის აპარატის თანამშრომლების მსგავსად, სრულფასოვნად იყო ჩართული პარლამენტის საქმიანობაში და დიდი პასუხისმგებლობით ეკიდებოდა დაკისრებულ მოვალეობებს.

პარლამენტის აპარატის უფროსმა ასევე ისაუბრა დისტანციური სტაჟირების პროგრამაზე, რომლის ფარგლებშიც დაინტერესებულ პირებს 10 თებევრლიდან შესაძლებლობა ექნებათ სტაჟირება დისტანციურად გაიარონ პარლამენტის ორ სტრუქტურულ ერთეულში: ადამიანური რესურსებისა და ინსტიტუციური განვითარების დეპარტამენტსა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტში.

პარლამენტის აპარატის სასწავლო ცენტრის ხელმძღვანელმა, თამარ ომიაძემ ახალგაზრდებს მიულოცა სტაჟირების წარმატებით დასრულება და ხაზი გაუსვა 6-თვიანი პროგრამის მნიშვნელობას მათი კარიერული განვითარების გზაზე. ის ასევე მიესალმა პარლამენტის სტაჟირების პროგრამის ახალ მონაწილეებს და წარმატება უსურვა მათ.

გალერეა

 • სტაჟირებიდან - გუნდის წევრობამდე, 2019 წლის 13 იანვარი
 • სტაჟირებიდან - გუნდის წევრობამდე, 2019 წლის 13 იანვარი
 • სტაჟირებიდან - გუნდის წევრობამდე, 2019 წლის 13 იანვარი
 • სტაჟირებიდან - გუნდის წევრობამდე, 2019 წლის 13 იანვარი
 • სტაჟირებიდან - გუნდის წევრობამდე, 2019 წლის 13 იანვარი
 • სტაჟირებიდან - გუნდის წევრობამდე, 2019 წლის 13 იანვარი
 • სტაჟირებიდან - გუნდის წევრობამდე, 2019 წლის 13 იანვარი
 • სტაჟირებიდან - გუნდის წევრობამდე, 2019 წლის 13 იანვარი
 • სტაჟირებიდან - გუნდის წევრობამდე, 2019 წლის 13 იანვარი
 • სტაჟირებიდან - გუნდის წევრობამდე, 2019 წლის 13 იანვარი
 • სტაჟირებიდან - გუნდის წევრობამდე, 2019 წლის 13 იანვარი
 • სტაჟირებიდან - გუნდის წევრობამდე, 2019 წლის 13 იანვარი
 • სტაჟირებიდან - გუნდის წევრობამდე, 2019 წლის 13 იანვარი
 • სტაჟირებიდან - გუნდის წევრობამდე, 2019 წლის 13 იანვარი
 • სტაჟირებიდან - გუნდის წევრობამდე, 2019 წლის 13 იანვარი
 • სტაჟირებიდან - გუნდის წევრობამდე, 2019 წლის 13 იანვარი
 • სტაჟირებიდან - გუნდის წევრობამდე, 2019 წლის 13 იანვარი
 • სტაჟირებიდან - გუნდის წევრობამდე, 2019 წლის 13 იანვარი
 • სტაჟირებიდან - გუნდის წევრობამდე, 2019 წლის 13 იანვარი
 • სტაჟირებიდან - გუნდის წევრობამდე, 2019 წლის 13 იანვარი
 • სტაჟირებიდან - გუნდის წევრობამდე, 2019 წლის 13 იანვარი
 • სტაჟირებიდან - გუნდის წევრობამდე, 2019 წლის 13 იანვარი
 • სტაჟირებიდან - გუნდის წევრობამდე, 2019 წლის 13 იანვარი
 • სტაჟირებიდან - გუნდის წევრობამდე, 2019 წლის 13 იანვარი
 • სტაჟირებიდან - გუნდის წევრობამდე, 2019 წლის 13 იანვარი
 • სტაჟირებიდან - გუნდის წევრობამდე, 2019 წლის 13 იანვარი