დეპარტამენტების უფროსები


      მაგდალინა ანიკაშვილი
საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და ინფორმაციის დეპარტამენტის უფროსი
         
        მარინე (დიანა) ასათიანი 
ადამიანური რესურსების და ინსტიტუციური განვითარების დეპარტამენტის უფროსი
         
        მერაბ გოცირიძე
ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის უფროსი
         
        ეთერ სვიანაიძე
საორგანიზაციო დეპარტამენტის უფროსი
         
        ჰამლეტ სხულუხია
სამეურნეო უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსი

 

       
      ალექსანდრე ტაბატაძე
იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი


       
      ხათუნა უზნაძე
საქმისწარმოების დეპარტამენტის უფროსი


       
      თამარ ყოლბაია
საერთაშორისო ურთიერთობათა დეპარტამენტის უფროსი
         
      დავით ჭურაძე
საფინანსო უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსი
         

 

საქართველოს პარლამენტის მანდატურის სამსახური

      ალექსანდრე ყაველაშვილი
მანდატურთუხუცესი