პარლამენტის თავმჯდომარის კაბინეტი და თავმჯდომარის მოადგილეების სამდივნოები


პარლამენტის თავმჯდომარის კაბინეტი

     

ნიკოლოზ სამხარაძე
პარლამენტის თავმჯდომარის კაბინეტის უფროსი

       

        სოფია ჩხაიძე 
პარლამენტის თავმჯდომარის კაბინეტის უფროსის მოადგილე
         


პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილეების სამდივნოები

      ირაკლი გელაშვილი
პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილის, გია ვოლსკის
სამდივნოს უფროსი
         
         
      მზია იოსელიანი
პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილის, სერგი კაპანაძის
სამდივნოს უფროსი
         
      თეონა ცხადაია
პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილის, ილია ნაკაშიძის
სამდივნოს უფროსი
         
      გრიგოლ ჯოჯუა
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილის, ირმა ინაშვილის სამდივნოს უფროსი