სტრუქტურა

გივი მიქანაძე (პარლამენტის აპარატის უფროსი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289000

☎ (თბილისი): (+99532)2281031

ოთახი (ქუთაისი): A-201

ოთახი (თბილისი): B-114

შოთა გოშაძე (პარლამენტის აპარატის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289003

☎ (თბილისი): (+99532)2281141

ოთახი (ქუთაისი): A-203

ოთახი (თბილისი): B-111

შოთა გოშაძე (პარლამენტის აპარატის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289003

☎ (თბილისი): (+99532)2281141

ოთახი (ქუთაისი): A-203

ოთახი (თბილისი): B-111

დავით გელაშვილი (პარლამენტის აპარატის უფროსის მოადგილე)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289009

☎ (თბილისი): (+99532)2281582

ოთახი (ქუთაისი): A-202

ოთახი (თბილისი): B-110

გიორგი გარუჩავა (პარლამენტის აპარატის უფროსის მოადგილის თანაშემწე)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289003

☎ (თბილისი): (+99532)2281540

ოთახი (ქუთაისი): A-202

ოთახი (თბილისი): B-111

ნინო კაპანაძე (პარლამენტის აპარატის უფროსის მოადგილის თანაშემწე)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289009

☎ (თბილისი): (+99532)2281789

ოთახი (ქუთაისი): A-201

ოთახი (თბილისი): B-110

სოფიკო კოკოზაშვილი (პარლამენტის აპარატის უფროსის თანაშემწე)

☎ (თბილისი): (+99532)2284231

ოთახი (თბილისი): B-114

მარეხი მატკავა (პარლამენტის აპარატის უფროსის თანაშემწე)

☎ (თბილისი): (+99532)2284230

ოთახი (თბილისი): B-114