სტრუქტურა

გივი მიქანაძე (პარლამენტის აპარატის უფროსი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281031

ოთახი (თბილისი): B-114

დავით გელაშვილი (პარლამენტის აპარატის უფროსის მოადგილე)

☎ (თბილისი): (+99532)2281582

ოთახი (თბილისი): B-110

შოთა გოშაძე (პარლამენტის აპარატის უფროსის მოადგილე)

☎ (თბილისი): (+99532)2281141

ოთახი (თბილისი): B-111

გიორგი გარუჩავა (პარლამენტის აპარატის უფროსის მოადგილის თანაშემწე)

☎ (თბილისი): (+99532)2281540

ოთახი (თბილისი): B-111

ნინო კაპანაძე (პარლამენტის აპარატის უფროსის მოადგილის თანაშემწე)

☎ (თბილისი): (+99532)2281789

ოთახი (თბილისი): C-109

სოფიკო კოკოზაშვილი (პარლამენტის აპარატის უფროსის თანაშემწე)

☎ (თბილისი): (+99532)2284231

ოთახი (თბილისი): B-114

მარეხი მატკავა (პარლამენტის აპარატის უფროსის თანაშემწე)

☎ (თბილისი): (+99532)22841660

ოთახი (თბილისი): B-114