სტრუქტურა

ლანა ჩხარტიშვილი (პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილის სამდივნოს უფროსი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281566

ოთახი (თბილისი): B-105

თინათინ ავალიანი (პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილის თანაშემწე)

☎ (თბილისი): (+99532)2281744

ოთახი (თბილისი): B-104

ქეთევან კრაწაშვილი (პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილის თანაშემწე)

☎ (თბილისი): (+99532)2281388

ოთახი (თბილისი): B-104

ნინო ფანჯიკიძე (პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილის თანაშემწე)

☎ (თბილისი): (+99532)2281744

ოთახი (თბილისი): B-104

სალომე მჭედლიშვილი (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281133

ოთახი (თბილისი): B-105

მარიამ ციცქიშვილი (უფროსი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281133

ოთახი (თბილისი): B-103