სტრუქტურა დებულება

ალექსანდრე ყაველაშვილი (მანდატურთუხუცესი)

☎ (თბილისი): (+99532)2282608

ოთახი (თბილისი): № A-424

ანა ამყოლაძე (მანდატური)

☎ (თბილისი): (+99532)2281376

ოთახი (თბილისი): A-426

ზურაბ ბარამიძე (მანდატური)

☎ (თბილისი): (+99532)2281727

ოთახი (თბილისი): A-423

გიორგი გიგოშვილი (მანდატური)

☎ (თბილისი): (+99532)2281727

ოთახი (თბილისი): A-423

გიორგი ვაშაკიძე (მანდატური)

☎ (თბილისი): (+99532)2281728

ოთახი (თბილისი): A-421

გიორგი მუმლაძე (მანდატური)

☎ (თბილისი): (+99532)2281728

ოთახი (თბილისი): A-421

დავით სეფაშვილი (მანდატური)

☎ (თბილისი): (+99532)2281728

ოთახი (თბილისი): A-421

გია შაქარაშვილი (მანდატური)

☎ (თბილისი): (+99532)2281360

ოთახი (თბილისი): A-422

თემურ ციკოლია (მანდატური)

☎ (თბილისი): (+99532)2281360

ოთახი (თბილისი): A-422

გრიგოლ ხუნწარია (მანდატური)

☎ (თბილისი): (+99532)2281727

ოთახი (თბილისი): A-423