ბიუროს სხდომები
title ბიურო 03 იანვარი 2019

პარლამენტის ბიურომ საორგანიზაციო საკითხები განიხილა

title ბიურო 31 დეკემბერი 2018

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 27 დეკემბერი 2018

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 27 დეკემბერი 2018

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 26 დეკემბერი 2018

პარლამენტის ბიურომ 26-28 დეკემბრის პლენარული სხდომების დღის წესრიგი განსაზღვრა

title ბიურო 24 დეკემბერი 2018

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 22 დეკემბერი 2018

პარლამენტის ბიურომ რიგგარეშე სესიის პლენარული სხდომის დღის წესრიგზე იმსჯელა

title ბიურო 21 დეკემბერი 2018

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 17 დეკემბერი 2018

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

title ბიურო 14 დეკემბერი 2018

პარლამენტის ბიურომ 14 დეკემბრის პლენარული სხდომის დღის წესრიგი განსაზღვრა