ბიუროს სხდომების დღის წესრიგი

საქართველოს VIII მოწვევის პარლამენტის ბიუროს 2014 წლის 19 მარტის სხდომის დღის წესრიგი

საქართველოს VIII მოწვევის პარლამენტის ბიუროს 2014 წლის 18 მარტის სხდომის დღის წესრიგი

საქართველოს VIII მოწვევის პარლამენტის ბიუროს 2014 წლის 7 მარტის სხდომის დღის წესრიგი

საქართველოს VIII მოწვევის პარლამენტის ბიუროს 2014 წლის 6 მარტის სხდომის დღის წესრიგი

საქართველოს VIII მოწვევის პარლამენტის ბიუროს 2014 წლის 5 მარტის სხდომის დღის წესრიგი

საქართველოს VIII მოწვევის პარლამენტის ბიუროს 2014 წლის 19 თებერვლის სხდომის დღის წესრიგი

საქართველოს VIII მოწვევის პარლამენტის ბიუროს 2014 წლის 18 თებერვლის სხდომის დღის წესრიგი

საქართველოს VIII მოწვევის პარლამენტის ბიუროს 2014 წლის 6 თებერვლის სხდომის დღის წესრიგი

საქართველოს VIII მოწვევის პარლამენტის ბიუროს 2014 წლის 4 თებერვლის სხდომის დღის წესრიგი

საქართველოს VIII მოწვევის პარლამენტის ბიუროს 2014 წლის 22 იანვრის სხდომის დღის წესრიგი