საკონტაქტო ინფორმაცია


საპარლამენტო საბჭოების საქმიანობის ორგანიზაციული უზრუნველყოფის განყოფილება

ნინო მაყაშვილი
განყოფილების უფროსი
ტელ: + 995 (322) 2 28 17 19

ელ.ფოსტა: [email protected] 

მარიამ ჯაჯანიძე
მთავარი სპეციალისტი
ტელ: + 995 (322) 2 28 17 88
ელ.ფოსტა: [email protected]