ირინა ფრუიძე: „სახელმწიფო უწყებების ზეპირი მოსმენების დასრულების შემდეგ ღია მმართველობის მუდმივმოქმედ საპარლამენტო საბჭოში შექმნილი თემატური მოკვლევის ჯგუფი რეკომენდაციებს შეიმუშავებს“

11 ოქტომბერი 2019
ირინა ფრუიძე: „სახელმწიფო უწყებების ზეპირი მოსმენების დასრულების შემდეგ ღია მმართველობის მუდმივმოქმედ საპარლამენტო საბჭოში შექმნილი თემატური მოკვლევის ჯგუფი რეკომენდაციებს შეიმუშავებს“

ღია მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს მიერ სახელმწიფო უწყებებში არსებული სამოქალაქო ჩართულობის ინსტრუმენტებთან და პრაქტიკებთან დაკავშირებულ საკითხებზე შექმნილი თემატური მოკვლევის ჯგუფი უწყებების ზეპირ მოსმენას აგრძელებს. 

დღევანდელ შეხვედრაზე სამოქალაქო ჩართულობის ინსტრუმენტებთან და პრაქტიკებთან დაკავშირებით ინფორმაცია თემატური მოკვლევის ჯგუფის წევრებს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილემ გიორგი ვაშაკიძემ, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ხათუნა თოთლაძემ და ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ ცოტნე ყავლაშვილმა გააცნეს. 

მომხსენებლებმა აღწერეს ეფექტიანი შიდაუწყებრივი კომუნიკაციის, გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ის პრინციპები, რომელსაც შესაბამისი უწყებების სტრატეგიები ეფუძნება. შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა მოქალაქეთა კომენტარებსა და განცხადებებთან დაკავშირებით უკუგების მექანიზმზე, მოქალაქეთა მიერ მოწოდებული მოსაზრებებისა და ინფორმაციის გათვალისწინების საკითხზე.

თემატური მოკვლევის ჯგუფი ზეპირ მოსმენებს უახლოეს მომავალში თავდაცვის სამინისტროს უწყების წარმომადგენლების მოსმენით დაასრულებს.“ზეპირი მოსმენების დასრულების შემდეგ თემატური მოკვლევის ჯგუფი შეიმუშავებს ანგარიშს. ანგარიშში წარმოდგენილი იქნება რეკომენდაციები როგორ გახდეს უფრო ორგანიზებული და შედეგიანი მოქალაქეთა ჩართულობა სახელმწიფო ინსტიტუტებში“, - განაცხადა ირინე ფრუიძემ.

გალერეა

  • სახელმწიფო უწყებების ზეპირი მოსმენების დასრულების შემდეგ ღია მმართველობის მუდმივმოქმედ საპარლამენტო საბჭოში შექმნილი თემატური მოკვლევის ჯგუფი რეკომენდაციების შემუშავებას იწყებს, 2019 წლის 11 ოქტომბერი
  • სახელმწიფო უწყებების ზეპირი მოსმენების დასრულების შემდეგ ღია მმართველობის მუდმივმოქმედ საპარლამენტო საბჭოში შექმნილი თემატური მოკვლევის ჯგუფი რეკომენდაციების შემუშავებას იწყებს, 2019 წლის 11 ოქტომბერი
  • სახელმწიფო უწყებების ზეპირი მოსმენების დასრულების შემდეგ ღია მმართველობის მუდმივმოქმედ საპარლამენტო საბჭოში შექმნილი თემატური მოკვლევის ჯგუფი რეკომენდაციების შემუშავებას იწყებს, 2019 წლის 11 ოქტომბერი
  • სახელმწიფო უწყებების ზეპირი მოსმენების დასრულების შემდეგ ღია მმართველობის მუდმივმოქმედ საპარლამენტო საბჭოში შექმნილი თემატური მოკვლევის ჯგუფი რეკომენდაციების შემუშავებას იწყებს, 2019 წლის 11 ოქტომბერი
  • სახელმწიფო უწყებების ზეპირი მოსმენების დასრულების შემდეგ ღია მმართველობის მუდმივმოქმედ საპარლამენტო საბჭოში შექმნილი თემატური მოკვლევის ჯგუფი რეკომენდაციების შემუშავებას იწყებს, 2019 წლის 11 ოქტომბერი
  • სახელმწიფო უწყებების ზეპირი მოსმენების დასრულების შემდეგ ღია მმართველობის მუდმივმოქმედ საპარლამენტო საბჭოში შექმნილი თემატური მოკვლევის ჯგუფი რეკომენდაციების შემუშავებას იწყებს, 2019 წლის 11 ოქტომბერი
  • სახელმწიფო უწყებების ზეპირი მოსმენების დასრულების შემდეგ ღია მმართველობის მუდმივმოქმედ საპარლამენტო საბჭოში შექმნილი თემატური მოკვლევის ჯგუფი რეკომენდაციების შემუშავებას იწყებს, 2019 წლის 11 ოქტომბერი
  • სახელმწიფო უწყებების ზეპირი მოსმენების დასრულების შემდეგ ღია მმართველობის მუდმივმოქმედ საპარლამენტო საბჭოში შექმნილი თემატური მოკვლევის ჯგუფი რეკომენდაციების შემუშავებას იწყებს, 2019 წლის 11 ოქტომბერი
  • სახელმწიფო უწყებების ზეპირი მოსმენების დასრულების შემდეგ ღია მმართველობის მუდმივმოქმედ საპარლამენტო საბჭოში შექმნილი თემატური მოკვლევის ჯგუფი რეკომენდაციების შემუშავებას იწყებს, 2019 წლის 11 ოქტომბერი