ეროვნულ მარეგულირებელ ორგანოსთან − საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიასთან არსებული მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის შესარჩევი კონკურსი

15 თებერვალი 2019


გამოცხადდა ეროვნულ მარეგულირებელ ორგანოსთან − საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიასთან არსებული მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის შესარჩევი კონკურსი. 

კონკურსში მონაწილეობისათვის დოკუმენტაციის წარდგენის ბოლო ვადაა 2019 წლის 24 თებერვალი.

კონკურსში მონაწილეობისათვის დოკუმენტაცია წარდგენილი უნდა იქნეს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებგვერდის მეშვეობით: 
https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/53974?active=1

დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია შემდეგ ტელეფონის ნომრებზე:
☎ 0322281668/0322281689
მობ: 555333982/599140484. 

მიმაგრებული დოკუმენტები