დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის მიერ 2014 წლის საშემოდგომო სესიისა და 2015 წლის საგაზაფხულო სესიების პერიოდში გაწეული საქმიანობის ანგარიში
მიმაგრებული დოკუმენტები