დაგვიკავშირდით

 

მისამართი: აბაშიძის ქ. 26, ქუთაისი,

ტელეფონი: (995 32) 2 28 91 75

რუსთაველის გამზ. N8, თბილისი

ტელეფონი: (995 32) 2 28 15 12

E-mail hscom@parliament.ge