კომიტეტის თემატური მომხსენებლები

 

მიმართულება/სფერო

თემატური მომხსენებელი

ჯანმრთელობის დაცვა

 

ფსიქიკური ჯანმრთელობა

დ. ხუნდაძე

ლ. კობერიძე

ნარკოპოლიტიკა, წამალი, ფარმაცია

დ. ხუნდაძე

ი. ნაკაშიძე

ლ. კობერიძე

გ. წერეთელი

ე. ხოშტარია

თამბაქო

ვ. კახაძე

ლ. კობერიძე

იმუნიზაცია

დ. ხუნდაძე

უწყვეტი სამედიცინო განათლება

ი. ნაკაშიძე

ლ. კობერიძე

უნივერსალური/პირველადი ჯანდაცვა

დ. ხუნდაძე

ი. ნაკაშიძე

ლ. ბეჟანიძე

ზ. ჭიაბერაშვილი

ე. ხოშტარია

სოციალური დაცვა

 

სოციალურ დაუცველთა შეფასება

დ. ხუნდაძე

ვ. კახაძე

დ. მხეიძე

კ. ნაკაიძე

ზ. ჭიაბერაშვილი

პენსია, კომპენსაცია

დ. მხეიძე

გ. წერეთელი

ე. ხოშტარია

შშმ პირთა დაცვა

დ. ხუნდაძე

ე. ხოშტარია

დასაქმება

კ. ნაკაიძე

დემოგრაფია (ოჯახის განვითარება, ხანდაზმულთა საკითხები)

დ.ხუნდაძე

დ. მხეიძე

დედათა და ბავშვთა დაცვა

 

ლ. ბეჟანიძე

გ. წერეთელი

ე. ხოშტარია

მ. წიკლაური

ვეტერანთა დაცვა

დ. ხუნდაძე

დევნილთა დაცვა

დ.ხუნდაძე

ე. ხოშტარია

შრომითი ურთიერთობები

კ. ნაკაიძე