empty

11 ივნისი


იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

2020 წლის 11 ივნისი, 10:00 საათი
საქართველოს პარლამენტი
ქ. თბილისი, რუსთაველის გამზ. 8
პირველი რესპუბლიკის დარბაზი
(C კორპუსი, III სართული)

დღის წესრიგი

საქართველოს პარლამენტის წევრების: ანრი ოხანაშვილის და დიმიტრი ხუნდაძის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი საქართველოს კანონების პროექტები: „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ და „საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ (07-3/465; 03.06.2020) II მოსმენა (დაჩქარებული წესით).