პლენარული სხდომები
title პლენარული სხდომები 06 დეკემბერი 2018

პარლამენტმა „საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის პროექტი“ მესამე მოსმენით...

title პლენარული სხდომები 05 დეკემბერი 2018

პარლამენტის რიგგარეშე სხდომა

title პლენარული სხდომები 30 ნოემბერი 2018

პარლამენტის პლენარული სხდომა

title პლენარული სხდომები 14 ნოემბერი 2018

პარლამენტში საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადამუშავებული ვარიანტის...

title განათლების, მეცნიერებისა და კუ... 14 ნოემბერი 2018

მარიამ ჯაში - განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტი 2019 წლის...

title პლენარული სხდომები 13 ნოემბერი 2018

პარლამენტში საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადამუშავებული ვარიანტის...

title პლენარული სხდომები 31 ოქტომბერი 2018

პარლამენტის პლენარული სხდომა

title პლენარული სხდომები 03 ოქტომბერი 2018

პარლამენტის პლენარული სხდომა

title პლენარული სხდომები 21 სექტემბერი 2018

პარლამენტის პლენარული სხდომა

title პლენარული სხდომები 20 სექტემბერი 2018

პარლამენტის პლენარული სხდომა