პლენარული სხდომების დღის წესრიგი

საქართველოს IX მოწვევის პარლამენტის 2020 წლის 30 სექტემბრის პლენარული სხდომის დღის წესრიგი

საქართველოს IX მოწვევის პარლამენტის 2020 წლის 30 სექტემბრის პლენარული სხდომის დღის წესრიგი

საქართველოს IX მოწვევის პარლამენტის 2020 წლის 29 - 30 სექტემბრის პლენარული სხდომების დღის წესრიგი

საქართველოს IX მოწვევის პარლამენტის 2020 წლის 18 სექტემბრის პლენარული სხდომის დღის წესრიგი

საქართველოს IX მოწვევის პარლამენტის 2020 წლის 17 – 18 სექტემბრის პლენარული სხდომების დღის წესრიგი

საქართველოს IX მოწვევის პარლამენტის 2020 წლის 16 – 18 სექტემბრის პლენარული სხდომების დღის წესრიგი

საქართველოს IX მოწვევის პარლამენტის 2020 წლის 15 – 18 სექტემბრის პლენარული სხდომების დღის წესრიგი

საქართველოს IX მოწვევის პარლამენტის 2020 წლის 3 - 4 სექტემბრის პლენარული სხდომების დღის წესრიგი

საქართველოს IX მოწვევის პარლამენტის 2020 წლის 3 – 4 სექტემბრის პლენარული სხდომების დღის წესრიგი

საქართველოს IX მოწვევის პარლამენტის 2020 წლის 2 - 4 სექტემბრის პლენარული სხდომების დღის წესრიგი