პლენარული სხდომების დღის წესრიგი

საქართველოს IX მოწვევის პარლამენტის 2018 წლის 22 დეკემბრიდან მოწვეული საქართველოს პარლამენტის რიგგარეშე სესიის 27 - 28 დეკემბრის პლენარული სხდომების დღის წესრიგი

საქართველოს IX მოწვევის პარლამენტის 2018 წლის 22 დეკემბრიდან მოწვეული საქართველოს პარლამენტის რიგგარეშე სესიის 26 - 28 დეკემბრის პლენარული სხდომების დღის წესრიგი

საქართველოს IX მოწვევის პარლამენტის 2018 წლის 22 დეკემბრიდან მოწვეული საქართველოს პარლამენტის რიგგარეშე სესიის 22 დეკემბრის პლენარული სხდომის დღის წესრიგი

საქართველოს IX მოწვევის პარლამენტის 2018 წლის 21 დეკემბრის რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგი

საქართველოს IX მოწვევის პარლამენტის 2018 წლის 14 დეკემბრის პლენარული სხდომის დღის წესრიგი

საქართველოს IX მოწვევის პარლამენტის 2018 წლის 13 - 14 დეკემბრის პლენარული სხდომების დღის წესრიგი

საქართველოს IX მოწვევის პარლამენტის 2018 წლის 13 - 14 დეკემბრის პლენარული სხდომების დღის წესრიგი

საქართველოს IX მოწვევის პარლამენტის 2018 წლის 12 - 14 დეკემბრის პლენარული სხდომების დღის წესრიგი

საქართველოს IX მოწვევის პარლამენტის 2018 წლის 5 დეკემბრიდან მოწვეული რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგი

საქართველოს IX მოწვევის პარლამენტის 2018 წლის 30 ნოემბრის პლენარული სხდომის დღის წესრიგი