შეხვედრების გრაფიკში განხორციელებული ცვლილებები


ყურადღება!

საყოველთაო-სახალხო განხილვის საორგანიზაციო კომისიის შეხვედრების გრაფიკში განხორციელდა ცვლილება.

კერძოდ, 22 სექტემბერს მცხეთაში (კულტურის ცენტრი „სვეტი“) შეხვედრა დაიწყება 13:00 საათზე, ნაცვლად 15:00 საათისა;

ხოლო გორში (გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი) - შეხვედრა დაიწყება 17:00 საათზე, ნაცვლად 12:00 საათისა.

იხილეთ შეხვედრების განახლებული გრაფიკი >>>