დისტანციური სტაჟირების ტესტირების ჩატარების გრაფიკი