Search
07-3/264/10

„შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

Date
07-11-2022
Author
მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფი (გიორგი ქარდავა, ზურაბ მახარაძე, ირაკლი მორგოშია, შოთა მარტინენკო, კონსტანტინე მორგოშია )
Initiator
არანაკლებ 25 000 ამომრჩეველი

Appeals (3)

 • 1. „შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 2. „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში” ცვლილების შეტანის შესახებ“

 • 3. „საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

for consideration document

 • ინიციირებული ვარიანტი

ძირითადი მონაცემები

 • ბიუროზე განხილვის თარიღი
  14 Nov 2022
 • ბიუროს ნომერი
  198
 • წამყვან კომიტეტზე საკომიტეტო მოსმენის სავარაუდო თარიღი
  • საწყისი: 18 Nov 2022
  • საბოლოო: 07 Feb 2023
 • სხვა კომიტეტებზე საკომიტეტო მოსმენის სავარაუდო თარიღი
  • საწყისი: 18 Nov 2022
  • საბოლოო: 05 Dec 2022
 • პლენარულ სხდომაზე განხილვის სავარაუდო თარიღი
  • საწყისი: 18 Nov 2022
  • საბოლოო: 10 Feb 2023

კომიტეტები

no information found

დასკვნები

 • იურიდიული დეპარტამენტის დასკვნა დადებითია

 • საბიუჯეტო ოფისის დასკვნა დადებითია