ძიება
07-3/503/8

„საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის თაობაზე“

თარიღი
05-11-2015
ავტორი
საქართველოს მოქალაქე თამაზ კრავეიშვილი
ინიციატორი
საქართველოს პარლამენტის წევრები: თემურ ჭკუასელი, ნანა ყეინიშვილი

დოკუმენტი (2)

 • 1. „საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 2. „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

განსახილველი დოკუმენტი

 • ინიციირებული ვარიანტი
 • I მოსმენა (1)
 • I მოსმენა (2)

ძირითადი მონაცემები

 • ბიუროზე განხილვის თარიღი
  09 ნოემბერი 2015
 • ბიუროს ნომერი
  344
 • წამყვან კომიტეტზე საკომიტეტო მოსმენის სავარაუდო თარიღი
  • საწყისი: 13 ნოემბერი 2015
  • საბოლოო: 01 დეკემბერი 2015
 • სხვა კომიტეტებზე საკომიტეტო მოსმენის სავარაუდო თარიღი
  • საწყისი: 13 ნოემბერი 2015
  • საბოლოო: 24 ნოემბერი 2015
 • პლენარულ სხდომაზე განხილვის სავარაუდო თარიღი
  • საწყისი: 25 ნოემბერი 2015
  • საბოლოო: 11 დეკემბერი 2015

დასკვნები

ინფორმაცია არ მოიძებნა

პაკეტთან ასოცირებული ფაილები

ინფორმაცია არ მოიძებნა
+
A
-
A
A
A
a
A
R