ძიება
07-2/250/6

„სოციალური დახმარების სისტემის შესახებ"

თარიღი
07-07-2006
ავტორი
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
ინიციატორი
საქართველოს მთავრობა

დოკუმენტი (8)

 • 1. „სოციალური დახმარების სისტემის შესახებ"

 • 2. „საქართველოს მოქალაქეთა პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარებისა და რეპრესირებულთა სოციალური დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე"

 • 3. „საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის დაღუპულ, უგზო-უკვლოდ დაკარგულ, მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილთა ოჯახების სოციალური დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე"

 • 4. „ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე და სხვა სამხედრო ან სამოქალაქო დანიშნულების ბირთვულ ობიექტებზე ავარიული სიტუაციების შედეგების ლიკვიდაციების მონაწილეებისა და მათი ოჯახის წევრების სოციალური დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე"

 • 5. „ქ.თბილისში 1989 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის დარბევის შედეგად დაზარალებულთა აღიარებისა და მათი სოციალური დაცვის გარანტიების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე"

 • 6. „მინდობით აღზრდის შესახებ"

 • 7. „საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში" ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ"

 • 8. „უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე"

განსახილველი დოკუმენტი

 • ინიციირებული ვარიანტი

ძირითადი მონაცემები

 • ბიუროზე განხილვის თარიღი
  10 ივლისი 2006
 • ბიუროს ნომერი
  123
 • წამყვან კომიტეტზე საკომიტეტო მოსმენის სავარაუდო თარიღი
  • საწყისი: 05 სექტემბერი 2006
  • საბოლოო: 08 სექტემბერი 2006
 • სხვა კომიტეტებზე საკომიტეტო მოსმენის სავარაუდო თარიღი
  • საწყისი: 05 სექტემბერი 2006
  • საბოლოო: 08 სექტემბერი 2006
 • პლენარულ სხდომაზე განხილვის სავარაუდო თარიღი
  • საწყისი: 12 სექტემბერი 2006
  • საბოლოო: 15 სექტემბერი 2006

დასკვნები

ინფორმაცია არ მოიძებნა

პაკეტთან ასოცირებული ფაილები

ინფორმაცია არ მოიძებნა
+
A
-
A
A
A
a
A
R