ძიება
1-9153/19/9

მოქალაქეთა (ეკა ბესელია, ზვიად კვაჭანტირაძე, გედევან ფოფხაძე, ბექა ნაცვლიშვილი, მირიან ნიკოლაძე, მირიან წიკლაური, კობა ნარჩემაშვილი, ლევან გოგიჩაიშვილი, ნატო ჩხეიძე, ვახტანგ შაქარიშვილი) განცხადება არანაკლებ 200000 ამომრჩევლის ინიციატივით საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტის წარდგენის უფლების განხორციელების მიზნით შექმნილი საინიციატივო ჯგუფის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

თარიღი
10-05-2019
ავტორი
საქართველოს მოქალაქეები: ეკა ბესელია, ზვიად კვაჭანტირაძე, გედევან ფოფხაძე, ბექა ნაცვლიშვილი, მირიან ნიკოლაძე, მირიან წიკლაური, კობა ნარჩემაშვილი, ლევან გოგიჩაიშვილი, ნატო ჩხეიძე, ვახტანგ შაქარიშვილი
ინიციატორი
საქართველოს მოქალაქეები: ეკა ბესელია, ზვიად კვაჭანტირაძე, გედევან ფოფხაძე, ბექა ნაცვლიშვილი, მირიან ნიკოლაძე, მირიან წიკლაური, კობა ნარჩემაშვილი, ლევან გოგიჩაიშვილი, ნატო ჩხეიძე, ვახტანგ შაქარიშვილი

დოკუმენტი (1)

  • 1. მოქალაქეთა (ეკა ბესელია, ზვიად კვაჭანტირაძე, გედევან ფოფხაძე, ბექა ნაცვლიშვილი, მირიან ნიკოლაძე, მირიან წიკლაური, კობა ნარჩემაშვილი, ლევან გოგიჩაიშვილი, ნატო ჩხეიძე, ვახტანგ შაქარიშვილი) განცხადება არანაკლებ 200000 ამომრჩევლის ინიციატივით საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტის წარდგენის უფლების განხორციელების მიზნით შექმნილი საინიციატივო ჯგუფის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განსახილველი დოკუმენტი

  • ბიუროზე განხილული დოკუმენტი
+
A
-
A
A
A
a
A
R