ძიება
07-2/355/9

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

თარიღი
29-05-2019
ავტორი
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
ინიციატორი
საქართველოს მთავრობა

დოკუმენტი (4)

 • 1. „საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 2. „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურისა და ვადების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 3. „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“

 • 4. „ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებების, პრეკურსორებისა და ნარკოლოგიური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

განსახილველი დოკუმენტი

 • ინიციირებული ვარიანტი
 • I მოსმენა (1)
 • ბიუროზე განხილული დოკუმენტი (1)
 • საქართველოს პარლამენტის დადგენილება (1)
 • I მოსმენა (2)
 • საქართველოს პარლამენტის დადგენილება (2)
 • იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე განხილული დოკუმენტი (1)
 • II მოსმენა
 • საქართველოს პარლამენტის დადგენილება (3)
 • ბიუროზე განხილული დოკუმენტი (2)
 • იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე განხილული დოკუმენტი (2)
 • III მოსმენა
 • საბოლოო რედაქტირებული ვარიანტი
 • საქართველოს პარლამენტის დადგენილება (4)
 • კანონი

ძირითადი მონაცემები

 • ბიუროზე განხილვის თარიღი
  03 ივნისი 2019
 • ბიუროს ნომერი
  267
 • წამყვან კომიტეტზე საკომიტეტო მოსმენის სავარაუდო თარიღი
  • საწყისი: 07 ივნისი 2019
  • საბოლოო: 10 სექტემბერი 2019
 • სხვა კომიტეტებზე საკომიტეტო მოსმენის სავარაუდო თარიღი
  • საწყისი: 07 ივნისი 2019
  • საბოლოო: 24 ივნისი 2019
 • პლენარულ სხდომაზე განხილვის სავარაუდო თარიღი
  • საწყისი: 11 ივნისი 2019
  • საბოლოო: 20 სექტემბერი 2019

დასკვნები

 • იურიდიული დეპარტამენტის დასკვნა დადებითია

 • საბიუჯეტო ოფისის დასკვნა დადებითია

პაკეტთან ასოცირებული ფაილები

+
A
-
A
A
A
a
A
R