ძიება
07-2/525/9

თარიღი
01-10-2020
ავტორი
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
ინიციატორი
საქართველოს მთავრობა

დოკუმენტი (6)

 • 1. „საქართველოს 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ (თანდართულ მასალებთან ერთად), დოკუმენტი - „ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2021-2024 წლებისათვის“ და საქართველოს მთავრობის მოხსენება - „საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ“

 • 2. დასამტკიცებლად წარმოდგენილი თავდაცვის ძალების რაოდენობა

 • 3. „საქართველოს 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ" საქართველოს კანონის პროექტისა და „ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2021-2024 წლებისათვის" დოკუმენტის გადამუშავებული ვარიანტები და თანდართული მასალები

 • 4. „საქართველოს 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტისა და „ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2021-2024 წლებისათვის“ დოკუმენტის საბოლოო ვარიანტები და თანდართული მასალები

 • 5. „საქართველოს თავდაცვის ძალების რაოდენობის დამტკიცების შესახებ“

 • 6. „საქართველოს 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ და „ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2021-2024 წლებისათვის“ (საბოლოო ვარიანტი)

განსახილველი დოკუმენტი

 • ინიციირებული ვარიანტი

ძირითადი მონაცემები

 • ბიუროზე განხილვის თარიღი
  05 ოქტომბერი 2020
 • ბიუროს ნომერი
  395
 • წამყვან კომიტეტზე საკომიტეტო მოსმენის სავარაუდო თარიღი
  • საწყისი:
  • საბოლოო:
 • სხვა კომიტეტებზე საკომიტეტო მოსმენის სავარაუდო თარიღი
  • საწყისი:
  • საბოლოო:
 • პლენარულ სხდომაზე განხილვის სავარაუდო თარიღი
  • საწყისი:
  • საბოლოო:

კომიტეტები

ინფორმაცია არ მოიძებნა

ფაილები

დასკვნები

ინფორმაცია არ მოიძებნა
+
A
-
A
A
A
a
A
R