ძიება
07-3/29/10

„მეწარმეთა შესახებ“

თარიღი
09-02-2021
ავტორი
საქართველოს პარლამენტის წევრები: მიხეილ სარჯველაძე, თეა წულუკიანი, შალვა პაპუაშვილი
ინიციატორი
საქართველოს პარლამენტის წევრები: მიხეილ სარჯველაძე, ანა ბუჩუკური, თეა წულუკიანი, შალვა პაპუაშვილი, დავით სონღულაშვილი, მაკა ბოჭორიშვილი, დავით მათიკაშვილი, ალუდა ღუდუშაური, მიხეილ დაუშვილი, ბექა ლილუაშვილი

დოკუმენტი (26)

 • 1. „მეწარმეთა შესახებ“

 • 2. „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“

 • 3. „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 4. „დაზღვევის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 5. „საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“

 • 6. „კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 7. „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 8. „მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 9. „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 10. „საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“

 • 11. „არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებების – საკრედიტო კავშირების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 12. „სამომხმარებლო კოოპერაციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 13. „საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“

 • 14. „საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“

 • 15. „სასაქონლო ბირჟებისა და საბირჟო ვაჭრობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 16. „სახელმწიფო ბაჟის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 17. „საჯარო რეესტრის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 18. „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 19. „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 20. „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 21. „დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 22. „საქართველოს საბაჟო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“

 • 23. „საინვესტიციო ფონდების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 24. „საქართველოს ტერიტორიაზე ნავთობის ტრანსპორტირების ზოგიერთი საშუალების მშენებლობის, ფუნქციონირების, მომსახურების, შეკეთებისა და ექსპლუატაციის და ამ საშუალებებით ნავთობის იმპორტის, ტრანსპორტირების, შენახვისა და ექსპორტის სამართლებრივი პრინციპების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 25. „საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს შრომის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ“

 • 26. „საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ“

განსახილველი დოკუმენტი

 • ინიციირებული ვარიანტი
 • ბიუროზე განხილული დოკუმენტი (1)
 • ბიუროზე განხილული დოკუმენტი (2)
 • I მოსმენა
 • საქართველოს პარლამენტის დადგენილება (1)
 • ბიუროზე განხილული დოკუმენტი (3)
 • II მოსმენა
 • საქართველოს პარლამენტის დადგენილება (2)
 • III მოსმენა
 • საბოლოო რედაქტირებული ვარიანტი
 • საქართველოს პარლამენტის დადგენილება (3)
 • კანონი
 • ბიუროზე განხილვის თარიღი
  15 თებერვალი 2021
 • ბიუროს ნომერი
  23
 • წამყვან კომიტეტზე საკომიტეტო მოსმენის სავარაუდო თარიღი
  • საწყისი: 19 თებერვალი 2021
  • საბოლოო: 23 მარტი 2021
 • სხვა კომიტეტებზე საკომიტეტო მოსმენის სავარაუდო თარიღი
  • საწყისი: 19 თებერვალი 2021
  • საბოლოო: 09 მარტი 2021
 • პლენარულ სხდომაზე განხილვის სავარაუდო თარიღი
  • საწყისი: 19 თებერვალი 2021
  • საბოლოო: 02 აპრილი 2021
+
A
-
A
A
A
a
A
R