ძიება
07-2/56/10

„ადმინისტრაციული სახდელისგან გათავისუფლების შესახებ“

თარიღი
23-06-2021
ავტორი
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია
ინიციატორი
საქართველოს მთავრობა

დოკუმენტი (2)

 • 1. „ადმინისტრაციული სახდელისგან გათავისუფლების შესახებ“

 • 2. „ამნისტიის შესახებ“

განსახილველი დოკუმენტი

 • ინიციირებული ვარიანტი
 • ბიუროზე განხილული დოკუმენტი
 • ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომაზე განხილული დოკუმენტი
 • I მოსმენა
 • საქართველოს პარლამენტის დადგენილება (1)
 • II მოსმენა
 • საქართველოს პარლამენტის დადგენილება (2)
 • III მოსმენა
 • საბოლოო რედაქტირებული ვარიანტი
 • საქართველოს პარლამენტის დადგენილება (3)
 • კანონი
 • ბიუროზე განხილვის თარიღი
  28 ივნისი 2021
 • ბიუროს ნომერი
  72
 • წამყვან კომიტეტზე საკომიტეტო მოსმენის სავარაუდო თარიღი
  • საწყისი: 02 ივლისი 2021
  • საბოლოო: 14 სექტემბერი 2021
 • სხვა კომიტეტებზე საკომიტეტო მოსმენის სავარაუდო თარიღი
  • საწყისი: 02 ივლისი 2021
  • საბოლოო: 19 ივლისი 2021
 • პლენარულ სხდომაზე განხილვის სავარაუდო თარიღი
  • საწყისი: 02 ივლისი 2021
  • საბოლოო: 24 სექტემბერი 2021
+
A
-
A
A
A
a
A
R