ძიება
07-2/57/10

„2015 წლის 5 თებერვლის „საქართველოსა და აზიის განვითარების ბანკს შორის სასესხო ხელშეკრულების (ჩვეულებრივი ოპერაციები) (ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების საინვესტიციო პროგრამა - პროექტი 4)“ №4 ცვლილების წერილ-შეთანხმება“

თარიღი
24-06-2021
ავტორი
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
ინიციატორი
საქართველოს მთავრობა

დოკუმენტი (1)

 • 1. „2015 წლის 5 თებერვლის „საქართველოსა და აზიის განვითარების ბანკს შორის სასესხო ხელშეკრულების (ჩვეულებრივი ოპერაციები) (ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების საინვესტიციო პროგრამა - პროექტი 4)“ №4 ცვლილების წერილ-შეთანხმება“

განსახილველი დოკუმენტი

 • ინიციირებული ვარიანტი
 • სხდომაზე განსახილველი პროექტი
 • საქართველოს პარლამენტის დადგენილება
 • ბიუროზე განხილული დოკუმენტი
 • ბიუროზე განხილვის თარიღი
  25 ივნისი 2021
 • ბიუროს ნომერი
  71
 • წამყვან კომიტეტზე საკომიტეტო მოსმენის სავარაუდო თარიღი
  • საწყისი: 25 ივნისი 2021
  • საბოლოო: 10 სექტემბერი 2021
 • სხვა კომიტეტებზე საკომიტეტო მოსმენის სავარაუდო თარიღი
  • საწყისი: 25 ივნისი 2021
  • საბოლოო: 16 ივლისი 2021
 • პლენარულ სხდომაზე განხილვის სავარაუდო თარიღი
  • საწყისი: 25 ივნისი 2021
  • საბოლოო: 10 სექტემბერი 2021
+
A
-
A
A
A
a
A
R