ძიება
1-10207/21/10

საქართველოს მოქალაქეების (ქამრან მამედოვი, ბანიამინ კასიმოვი, აითაჯ ხალილოვა, ფარიდ ასკეროვი, რაბილ ისმაილოვი) განცხადება არანაკლებ 25000 ამომრჩევლის ინიციატივით „სამოქალაქო აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონის პროექტის წარდგენის უფლების განხორციელების მიზნით შექმნილი საინიციატივო ჯგუფის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

თარიღი
21-07-2021
ავტორი
საქართველოს მოქალაქეები: ქამრან მამედოვი, ბანიამინ კასიმოვი, აითაჯ ხალილოვა, ფარიდ ასკეროვი, რაბილ ისმაილოვი
ინიციატორი
საქართველოს მოქალაქეები: ქამრან მამედოვი, ბანიამინ კასიმოვი, აითაჯ ხალილოვა, ფარიდ ასკეროვი, რაბილ ისმაილოვი

დოკუმენტი (1)

 • 1. საქართველოს მოქალაქეების (ქამრან მამედოვი, ბანიამინ კასიმოვი, აითაჯ ხალილოვა, ფარიდ ასკეროვი, რაბილ ისმაილოვი) განცხადება არანაკლებ 25000 ამომრჩევლის ინიციატივით „სამოქალაქო აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონის პროექტის წარდგენის უფლების განხორციელების მიზნით შექმნილი საინიციატივო ჯგუფის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განსახილველი დოკუმენტი

 • ბიუროზე განხილული დოკუმენტი (1)
 • საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის სხდომაზე განხილული დოკუმენტი (1)
 • ბიუროზე განხილული დოკუმენტი (2)
 • ბიუროზე განხილული დოკუმენტი (3)
 • საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის სხდომაზე განხილული დოკუმენტი (2)
 • ბიუროზე განხილული დოკუმენტი (4)

ძირითადი მონაცემები

 • ბიუროზე განხილვის თარიღი
  26 ივლისი 2021
 • ბიუროს ნომერი
  81
 • შენიშვნა
+
A
-
A
A
A
a
A
R