ძიება
2-14640/21/10

საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის მომართვა საკანონმდებლო წინადადებების განხილვის ვადების 30 დღით გაგრძელების შესახებ: ა) საქართველოს მოქალაქე ალექსი მერებაშვილის მიერ წარმოდგენილი საკანონმდებლო წინადადება ადმინისტრაციული დაკავების კანონიერების სასამართლოს მიერ შესწავლის პროცედურის თაობაზე (№1-7323/21; 03.06.2021); ბ) საქართველოს მოქალაქე ზურაბ ვანიშვილის მიერ წარმოდგენილი საკანონმდებლო წინადადება უცხოელთა სამართლებრივი სტატუსის შესახებ (№1-7417/21; 04.06.2021); გ) საქართველოს მოქალაქე კახა ყურაშვილის მიერ წარმოდგენილი საკანონმდებლო წინადადება „საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ და „პოლიციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონის პროექტებთან დაკავშირებით (№1-7446/21; 04.06.2021); დ) საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ წარმოდგენილი საკანონმდებლო წინადადება „საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილებების შეტანის შესახებ“ და „სახელმწიფო პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტებთან დაკავშირებით (№1-7447/21; 04.06.2021); ე) საქართველოს მოქალაქე დავით მებაღიშვილის მიერ წარმოდგენილი საკანონმდებლო წინადადება „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტთან დაკავშირებით (№1-7665/21; 07.06.2021).

თარიღი
22-11-2021
ავტორი
საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი
ინიციატორი
საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი

დოკუმენტი (1)

  • 1. საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის მომართვა საკანონმდებლო წინადადებების განხილვის ვადების 30 დღით გაგრძელების შესახებ: ა) საქართველოს მოქალაქე ალექსი მერებაშვილის მიერ წარმოდგენილი საკანონმდებლო წინადადება ადმინისტრაციული დაკავების კანონიერების სასამართლოს მიერ შესწავლის პროცედურის თაობაზე (№1-7323/21; 03.06.2021); ბ) საქართველოს მოქალაქე ზურაბ ვანიშვილის მიერ წარმოდგენილი საკანონმდებლო წინადადება უცხოელთა სამართლებრივი სტატუსის შესახებ (№1-7417/21; 04.06.2021); გ) საქართველოს მოქალაქე კახა ყურაშვილის მიერ წარმოდგენილი საკანონმდებლო წინადადება „საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ და „პოლიციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონის პროექტებთან დაკავშირებით (№1-7446/21; 04.06.2021); დ) საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ წარმოდგენილი საკანონმდებლო წინადადება „საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილებების შეტანის შესახებ“ და „სახელმწიფო პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტებთან დაკავშირებით (№1-7447/21; 04.06.2021); ე) საქართველოს მოქალაქე დავით მებაღიშვილის მიერ წარმოდგენილი საკანონმდებლო წინადადება „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტთან დაკავშირებით (№1-7665/21; 07.06.2021).

+
A
-
A
A
A
a
A
R