ძიება
2-15446/21/10

გენდერული თანასწორობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს თავმჯდომარის ნინო წილოსანის მიერ წარმოდგენილი თემატური მოკვლევის ჯგუფის დასკვნა - „ქალების მონაწილეობა ჩრდილოვან ეკონომიკაში და COVID-19-ის გავლენა მათზე“

თარიღი
03-12-2021
ავტორი
გენდერული თანასწორობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს თავმჯდომარე ნინო წილოსანი
ინიციატორი
გენდერული თანასწორობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს თავმჯდომარე ნინო წილოსანი

დოკუმენტი (2)

 • 1. გენდერული თანასწორობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს თავმჯდომარის ნინო წილოსანის მიერ წარმოდგენილი თემატური მოკვლევის ჯგუფის დასკვნა - „ქალების მონაწილეობა ჩრდილოვან ეკონომიკაში და COVID-19-ის გავლენა მათზე“

 • 2. თემატური მოკვლევის ჯგუფის დასკვნა თემატურ მოკვლევაზე „ქალების მონაწილეობა ჩრდილოვან ეკონომიკაში და COVID-19-ის გავლენა მათზე“

განსახილველი დოკუმენტი

 • სხდომაზე განსახილველი პროექტი (1)
 • სხდომაზე განსახილველი პროექტი (2)

ძირითადი მონაცემები

 • მიღების თარიღი
 • უწყებები, რომლებთანაც წინასწარაა შეთანხმებული კანონპროექტი
 • შენიშვნები
 • პლენარულ სხდომაზე განხილვის თარიღი
  • საწყისი: 14 Dec 2021
  • საბოლოო: 17 Dec 2021
 • კანონპროექტზე მიცემული ხმების რაოდენობა
  • მომხრე:
  • წინააღმდეგი:

მომხსენებლები და თანამომხსენებლები

 • სხდომის თავმჯდომარე

  კუჭავა კახაბერ ( პარლამენტის თავმჯდომარე )

 • მომხსენებელი

  წილოსანი ხატია ( თემატური მოკვლევის ჯგუფის მთავარი მომხსენებელი )

კანონპროექტზე კომიტეტის აპარატის პასუხისმგებელი პირები

ინფორმაცია არ მოიძებნა