ძიება
07-3/150/10

„სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

თარიღი
22-12-2021
ავტორი
საქართველოს პარლამენტის წევრები: რატი იონათამიშვილი, გივი მიქანაძე, გიორგი ამილახვარი, ანრი ოხანაშვილი, დავით მათიკაშვილი, ალუდა ღუდუშაური, გურამ მაჭარაშვილი
ინიციატორი
საქართველოს პარლამენტის წევრები: რატი იონათამიშვილი, გივი მიქანაძე, გიორგი ამილახვარი, ანრი ოხანაშვილი, დავით მათიკაშვილი, ალუდა ღუდუშაური, გურამ მაჭარაშვილი

დოკუმენტი (31)

 • 1. „სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 2. „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 3. „საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“

 • 4. „საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“

 • 5. „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 6. „ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 7. „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 8. „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 9. „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 10. „საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“

 • 11. „არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“

 • 12. „პატიმრობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“

 • 13. „პოლიციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 14. „იარაღის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 15. „საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 16. „სახელმწიფო სპეციალური წოდებების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 17. „სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 18. „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 19. „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 20. „საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“

 • 21. „კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 22. „მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 23. „არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებების – საკრედიტო კავშირების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 24. „საგადახდო სისტემისა და საგადახდო მომსახურების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 25. „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 26. „სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 27. „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 28. „პროკურატურის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 29. „საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ“

 • 30. „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 31. „საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ“

განსახილველი დოკუმენტი

 • ინიციირებული ვარიანტი
 • ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომაზე განხილული დოკუმენტი
 • საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის სხდომაზე განხილული დოკუმენტი
 • იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე განხილული დოკუმენტი (1)
 • I მოსმენა
 • იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე განხილული დოკუმენტი (2)
 • II მოსმენა
 • საქართველოს პარლამენტის დადგენილება (1)
 • იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე განხილული დოკუმენტი (3)
 • III მოსმენა
 • საბოლოო რედაქტირებული ვარიანტი
 • საქართველოს პარლამენტის დადგენილება (2)
 • კანონი

ძირითადი მონაცემები

 • ბიუროზე განხილვის თარიღი
  27 Dec 2021
 • ბიუროს ნომერი
  110
 • წამყვან კომიტეტზე საკომიტეტო მოსმენის სავარაუდო თარიღი
  • საწყისი: 27 Dec 2021
  • საბოლოო: 31 Dec 2021
 • სხვა კომიტეტებზე საკომიტეტო მოსმენის სავარაუდო თარიღი
  • საწყისი: 27 Dec 2021
  • საბოლოო: 31 Dec 2021
 • პლენარულ სხდომაზე განხილვის სავარაუდო თარიღი
  • საწყისი: 29 Dec 2021
  • საბოლოო: 31 Dec 2021

დასკვნები

 • საბიუჯეტო ოფისის დასკვნა დადებითია

 • იურიდიული დეპარტამენტის დასკვნა დადებითია

+
A
-
A
A
A
a
A
R